Hjem > Nyheder > Industri nyheder

Introduktion af automotive sensorer

2023-03-20

Detkøretøjssensorer inputenheden til bilens computersystem. Den konverterer informationen om forskellige arbejdsforhold under kørslen af ​​bilen, såsom køretøjets hastighed, temperaturen på forskellige medier, motorens driftsforhold osv., til elektriske signaler og sender dem til computeren, så motoren er i bedste stand. arbejdsstatus.
Automotive Sensor
grundlæggende funktioner

En sensor er en enhed eller enhed, der kan registrere en bestemt fysisk størrelse og konvertere den til et brugbart inputsignal i henhold til en bestemt regel. Kort sagt er en sensor en enhed, der konverterer ikke-elektricitet til elektricitet. Sensoren er normalt sammensat af tre dele: følsomt element, konverteringselement og målekredsløb.

1) Det følsomme element refererer til den del, der direkte kan føles (eller reagere) på at blive målt, det vil sige at konvertere det målte gennem det følsomme element af sensoren til en ikke-elektrisk eller anden størrelse, der har et bestemt forhold til målt.

2) Konverteringselementet konverterer den ovennævnte ikke-elektriske størrelse til en elektrisk parameter.

3) Målekredsløbets funktion er at behandle og konvertere de elektriske parametre, som er inputtet af konverteringselementet, til målbare størrelser såsom spænding, strøm eller frekvens til visning, registrering, kontrol og behandling.

Ansøgning

1. Benzinindikatoren realiseres af væskeniveausensoren. Denne væskeniveausensor bruger væskeniveauets niveau og konverterer det derefter til et digitalt signal, som nemt kan aflæses fra instrumentet.

2. Vandtemperaturføler, vandtemperaturføleren er installeret i vandbeholderen gennem temperaturmåleknudepunktet, når vandtemperaturen er for høj eller for lav, kan den også alarmere, og kan også aflæses direkte fra displayinstrumentet.

3. Klimaanlæg i bilen. Klimaanlægget i bilen styres af en temperatursensor installeret i bilen. Temperaturføleren har en temperaturindstilling. Når temperaturen er for lav, starter den automatisk, og når temperaturen overstiger den, køles den automatisk ned.

4. Viskersensoren. Viskeren registrerer størrelsen af ​​regnen gennem sensoren for at kontrollere viskerens frekvens.

5. Motorstyringssystemet bruger forskellige sensorer til at konvertere motorens indsugningsluftvolumen, kølevandstemperatur, motorhastighed og acceleration og deceleration til elektriske signaler og sende dem til controlleren. Styreenheden sammenligner disse oplysninger med den lagrede information og udsender styresignaler efter nøjagtig beregning. EMS kan ikke kun præcist styre brændstoftilførslen for at erstatte den traditionelle karburator, men også kontrollere tændingsfremføringsvinklen og tomgangsluftstrømmen, hvilket i høj grad forbedrer motorens ydeevne.

6. Kontrolsystemprincip: gennem pedalsensoren installeret på speederpedalen overføres pedalinformationen til gasreguleringsmodulet i den elektroniske controller, og gasreguleringsmodulet beregner åbningen af ​​gashåndtaget gennem et bestemt behandlingsprogram og driver DC Motoren afslutter justeringen af ​​gasspjældventilens indsugningskanalområde og kontrollerer derved indsugningsluftmængden og opfylder motorens indsugningsluftbehov under forskellige arbejdsforhold.

7. Bankesensorfunktion: detekter vibrationen af ​​motorcylinderen for den elektroniske styreenhed for at identificere motorens banketilstand. Princip: Bankesensoren er en vibrationsaccelerationssensor. Den er installeret på motorens cylinderblok, og en eller flere kan installeres. Det følsomme element i sensoren er en piezoelektrisk krystal. Når motoren banker på, overføres motorvibrationen til krystallen gennem massen i sensoren. På grund af trykket, der genereres af masseblokkens vibration, genererer den piezoelektriske krystal spænding på de to polære overflader og konverterer vibrationen til et spændingssignal til output.

8. Tomgangshastighedsregulatorfunktion: Giv tomgangsbypass-luftkanal og påvirke bypass-luftmængden ved at ændre kanalens tværsnitsareal for at realisere lukket sløjfekontrol af motorhastigheden ved tomgang.

9. Iltsensorfunktion: mål iltindholdet i motorens udstødning, og afgør om benzinen og luften er fuldstændig forbrændt. Baseret på denne information realiserer den elektroniske styring lukket-sløjfestyringen, der sigter mod overskydende luftkoefficient λ=1, for at sikre, at trevejskatalysatoren har den maksimale konverteringseffektivitet for de tre forurenende stoffer HC, CO og NOX i udstødningen.
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept